O nas

Kindyroo filozofija

Ne glede na to, kako spretni in usposobljeni so v svojem poklicnem pogledu , so starši dandanes le redko dobro pripravljeni za najzahtevnejšo vlogo, ki jih čaka v življenju in ki bo odločilno vplivala na njihovo življenje-na vlogo, ki jo imajo v najzgodnejšem obdobju otrokovega razvoja.

Znanstveni vidik

Znanstvena spoznanja so nedvomno pokazala, da se otroški možgani razvijajo najhitreje v najzgodnejših letih. Danes poznamo odločilni pomen pravilne stimulacije v tem obdobju s čimer izboljšamo otrokov intelektualni, fizični in čustveni razvoj, poleg tega pa položimo trdne temelje na katerih bo otrok kasneje lahko kar najbolje izkoristil svoje učne sposobnosti. Vemo tudi, da lahko odsotnost teh zgodnjih razvojnih spodbud vodi v slabše gibalne spretnosti in v učne težave.

Zakaj je gibanje pomembno?

Obstaja neposredna povezava med dejavnostmi in izpodbudami, ki jih prejmejo dojenčki in majhni otroci ter med sposobnostjo dobrega učenja v šoli. Obsežne raziskave so pokazale, da toliko boljši je nevro-fiziološki razvoj majhnega otroka , toliko boljše bodo njegove zmožnosti za branje in učenje. Nevro-fiziološki razvoj se izboljšuje kadar  možgani ustvarjajo povezave med učenjem o lastnem telesu, njegovi okolici in kadar se učijo gibanja in odzivanja.

Prvih pet let otrokovega življenja je najpomembnejših za razvoj možganov.

Vpliv sodobnega sveta

Časi so se spremenili. Danes marsikje ni več naravnih priložnosti, ki so se ponujale v preteklosti za skladen naraven razvoj. Kot rezultat mnogih okoliščin ki jih prinaša sodobna družba dojenčkom in malčkom so se pojavile omejene možnosti gibanja, igranja in razvijanja, vse to pa vpliva na razvijajoče se otrokove  možgane.

Te okoliščine so poostrena »varnost«, prikladnost, udobje ultra-prezaposlenost, manj možnosti za gibanje in igro, manjši življenjski prostori, parki brez igral, ki bi se vrtela, zibala, nagibala, pomanjkanje časa za otroško igro z lutkami. Različni otroški pripomočki, v katerem otroci spijo, jih v njih prenašamo ali vozimo in preprečujejo gibanje, preveč časa ob zaslonih (računalniki, telefoni, TV , i-pod in podobno) in spremenjene prehranske navade-veliko predelane in spremenjene osiromašene  hrane.

Vračanje »naravnega« v razvoj

V času naše evolucijske zgodovine  je narava poskrbela za veliko potrebnih spodbud in vse smo smatrali za procese naravnega razvoja. Preprosta primerjava :Kot splošno priznano je dejstvo, da je igra živalskih mladičev ključna za njihove bodoče  sposobnost preživetja v odrasli dobi.

Ali je torej pametno izvzeti vse » naravno« iz našega življenja in kljub temu pričakovati da bodo naši otroci imeli optimalne učne sposobnosti?

Kako KindyROO pomaga otrokom, da lahko kar najučinkoviteje napredujejo pri razvoju možganov in telesa?

KindyROO je bil ustanovljen leta 1982 na predpostavki, da je nevrološki razvoj mladega otroka ključno povezan s poznejšo zmožnostjo učenja in razvoja. Naslanjajoč se na nenehno povečevanje znanstvenih spoznanj s področja nevrofiziologinje in nevrološkega razvoja se je program razvil v visoko učinkovito vseobsegajočo serijo tečajev za dojenčke od šest tednov starosti pa do vstopa v šolo.

Osnova KindyROO-ja

KindyROO  izhaja iz spoznanja da so določene zgodnje naravne izkušnje ključne za bodočo zmožnost lažjega učenja in lažjega branja v šoli.

Pri KindyROO- ju se naslanjamo na predpostavko, da je učenje proces, ki temelji na zaznavno gibalni osnovi in ga lahko sistematično razvijamo na fizioloških osnovah, da bi tako izboljšali  učne zmožnosti.

Prepričani smo, da se v današnjem svetu ne gre zanašati na krilatico » počakajmo, pa bomo videli« ali pa« bo že kako«… Vse preveč je negativnih vplivov in okoliščin sodobnega sveta.

Dojenčki in majhni otroci  nujno potrebujejo ustrezne zaznavne dražljaje in veliko možnosti za gibanje.

Ker se možgani razvijajo v logičnem in smiselnem zaporedju, so za zdrav razvoj smiselni odgovarjajoči dražljaji in gibanje v ustreznem starostnem obdobju. Možgani so, na primer, najbolj dovzetni za učenje govora v prvih enajstih mesecih. Podobno je z gibalnimi spretnostmi. Učenje gibanja je podobno gradnji strukture iz osnovnih elementov in nadaljevanje gradnje  na vedno višji nivo.

Zato se dojenčki najprej plazijo, nato kobacajo, kasneje se oprijemajo kosov pohištva, končno pa shodijo.

Na vadbi KindyROO  temelji delo na ustreznih senzornih dražljajih in gibanju potrebnih za skladen in zdrav razvoj možganov. Ne skušamo narediti otroka boljšega od vseh ostalih, ampak je naš cilj pomagati, da se optimalno razvije otrokov lastni potencial, kakršen koli že je.

Zdrav razvoj možganov je temelj za bodoče učenje

Razvoj je proces, ki je zaporeden in temelji na otrokovih izkušnjah. Mejniki razvoja so posamezni zapisi prehojenih delčkov poti nekega razvoja in pri KindyROO-ju si prizadevamo, da so dojenčki in majhni otroci deležni možnosti prehoditi prav vsak mejnik razvojne poti. Ti zgodnji vzorci gibanja zagotavljajo temelje nevralnih poti v možganih, ki omogočajo višje oblike mišljenja.

Vzpodbujanje razvoja možganov

Študija baronice S. Greenfield nas uči o zgradbi in delovanju  možganov pravi, da se rodimo z milijardami posameznih  možganskih celic. Tekom izkušenj iz okolice se možganske celice povezujejo med seboj. Postopoma se s ponavljanjem te povezave spreminjajo v prave avtoceste prenosa podatkov iz možganov v telo in obratno. Tako se učimo.

Da bi spodbujali nekatere dele možganov  potrebujemo gibanje. Zgodnje možnosti gibanja spodbujajo in zorijo dele možganov potrebnih za učenje v šoli.

  • Vid-zmožnost videti je ključnega pomena za branje in razumevanje tega kar beremo.
  • Center za ravnotežje-nujen za sedenje v razredu in zmožnost pozornosti
  • Sluh-slišati in razumeti to, kar se govori.
  • Gibalni sistem-omogoča otrokom, da nadzorujejo svoje telo in se gibljejo v razredu in pri fizičnih dejavnostih.

Pri KindyROO-ju ne čakamo, da bi v šoli ugotavljali ali bo otrok imel učne ali vedenjske težave. Mnogo lažje in ceneje je dojenčku omogočiti prave načine gibanja v času, ko so njihovi možgani najbolj dovzetni za stimulacijo. Možgani so razviti tako, da pričakujejo te dražljaje zgodaj. To sicer ne pomeni, da ne moremo teh procesov izvajati kasneje. Lahko jih, vendar je zamudno in zahteva večje napore.

Če otroku zagotovimo možnost ustreznih gibalnih vaj, ki mu pomagajo da raziskuje, razvija, vadi in izboljšuje spretnosti mu s tem ponudimo temelje za zdrav nevrološki razvoj.

Pripravljenost na šolo ni stvar starosti marveč nevrološke razvitosti.

Zdrav nevrološki razvoj uokvirja bodoči socialni čustveni in akademski uspeh.