Zakaj otroci z vadbo KindyROO / GymbaROO dosegajo nadpovprečne rezultate pri branju, pisanju in matematiki

Vadba KindyROO/GymbaROO zagotavlja, da dojenčki in malčki izkusijo običajna razvojna zaporedja gibov ter da so jim dane številne priložnosti za vajo, ponovitve in izboljšanje teh gibov znotraj vsake razvojne stopnje. Le skozi ponavljajoče izkušnje lahko mladi možgani rastejo ter vzpostavijo učinkovite in uspešne sporočilne poti, ki izboljšajo razvoj možganov in omogočijo temelje za zahtevnejše stopnje učenja, kot so branje, pisanje in matematika. Človeško telo je gensko programirano, da se razvija iz svojega centra – večjih mišic – proti zunanjim delom telesa, ki jim premikanje omogočajo majhne mišice. Uspešnost izvedbe katere koli finomotorične naloge, za katero so potrebne majhne mišice, je v prvi vrsti odvisna od razvoja večjih sorodnih mišic (grobe motorike). Pisava je ena od finomotoričnih veščin. Učenje pisanja se v resnici začne v prvih dveh letih otrokovega življenja. Če večje mišice niso dovolj razvite in niso deležne zadostne stimulacije, so posredno prizadete tudi majhne mišice v rokah, zato pisanje (ali katera koli ročna spretnost) otroku lahko predstavlja večji izziv, kot bi si želeli.

Že ko dojenčki preživljajo čas na trebuščku, plazijo po vojaško in kobacajo, postavljajo trdne temelje za uspešno obvladovanje pisala v prihodnosti, saj pridobivajo nadzor nad primitivnimi refleksi, razvijajo mišično napetost in pridobivajo moč v dlaneh, rokah, ramenih, vratu in hrbtu – to pa je bistvenega pomena za kasnejši razvoj finomotoričnih sposobnosti.

Ko rastejo, se pri majhnih otrocih nadaljuje razvoj moči zgornjega dela telesa. To dosežejo s porivanjem, vlečenjem, dvigovanjem, nošenjem, plezanjem, visenjem in guganjem – s temi aktivnostmi pripomorejo k razvoju grobomotorične komponente pisanja in piljenju veščin ročnih spretnosti. Pravilno držanje, visenje in guganje pomagajo pri razvoju vizualne predstave, kako prijeti pisalo, kar pa je skoraj že zagotovilo, da se bo pravilen (odrasel) prijem pisala razvil skozi čas. To je eden od razlogov, zakaj na vadbi KindyROO/GymbaROO nudimo toliko možnosti in priložnosti za visenje in guganje.

S suverenim gibanjem/plezanjem po lestvi, ki je dvignjena od tal, otroci razvijajo grobomotorične spretnosti in krepijo svoje telo, obenem pa razvijajo tudi koordinacijo »oko – roka« (oči spremljajo gibanje dlani, ko se premikajo od prečke do prečke), gibalno načrtovanje (gibanje in mišljenje), časovno usklajevanje, ritem, držo, ravnotežje in razvoj lateralnosti (sposobnosti prečkanja navidezne srednje črte telesa z očmi).

Razvoj mišic in krepitev zgornjega dela telesa sta ključni komponenti za uspešno pisanje. Da ne bi imeli težav s pisanjem, pa morajo imeti otroci tudi naslednje:

  • dobro razvit tip in zavedanje telesa, da lahko avtomatično nadzorujejo svoje prste,
  • čvrsto držo in dobro razvito ravnotežje, da lahko zlahka sedijo pri miru in se osredotočijo na svoje delo,
  • razvite slušne veščine in zmožnost obdelave podatkov, da lahko razumejo učiteljeva navodila,
  • sposobnost hitrega in mirnega premikanja oči s table na zvezek,
  • sposobnost »vizualne predstave« črk, ki jih pišejo,
  • finomotorične sposobnosti za rokovanje s papirjem in pisalom,
  • koordinacijo »oko – roka« za pravilen zapis tistega, kar vidijo oči,
  • časovno zavedanje: notranje razumevanje časa, ki otrokom omogoča, da dano nalogo opravijo v danem času.

Ko je vse to uresničeno, lahko naši otroci brez težav usvojijo pisanje. Če pa katera od zgoraj naštetih veščin pri otroku ni popolnoma razvita, obstaja možnost, da bo imel v šoli težave z nalogami, povezanimi s pisanjem. Prvi koraki k bralni pismenosti se začnejo veliko pred otrokovim vstopom v šolo.

Ko so otroci deležni priložnosti za vajo, ki spodbuja njihove motorične veščine, s tem spodbujajo tudi očesne mišice in svoj vid. Ko se gibajo od ene točke v prostoru k drugi, se njihove oči učijo prilagajanja – blizu in daleč, gor in dol, z leve na desno in obratno. Pri tem možgani tolmačijo, kar vidijo oči. To so bistvene veščine za učenje branja – očesi se morata znati brez težav in hkrati gibati po celi strani papirja, možgani pa morajo biti sposobni tolmačiti, kar oči preberejo. Sposobnost vizualizacije (videti v oko naših misli) in zaznavanja (razumeti, kar vidimo) sta ključni sestavini učenja. Otroci, ki nimajo veliko možnosti za gibanje, se s takšnimi nalogami težje spopadejo.

Glasba, igre, izštevanke in pesmice za otroke (npr. takšne, ki jih uporabljamo pri vadbi KindyROO/ GymbaROO), bistveno pripomorejo k dobremu jezikovnemu razvoju, saj pomagajo postaviti temelje za učinkovito komunikacijo, učenje branja in črkovanja. Nevroznanstveniki so ugotovili, da poslušanje, ponavljanje in ritmično gibanje ob glasbeni podlagi možgane nauči komunicirati. Povezuje pomembne živčne poti, ki jih otroci potrebujejo za začetek govora in spodbuja sporazumevanje z besedami. Dobri bralci imajo dobro razvite jezikovne in govorne veščine. Dojenčki in majhni otroci razvijajo matematične veščine na podlagi telesnih in senzorno-motoričnih izkušenj, ki sovpadajo z matematičnimi pojmi, kot so oblika, prostor in zaporedje, npr. Kako bom prišel tu skozi, sem prevelik? Skozi koliko oblik lahko splezam? Kateri del telesa moram najprej premakniti, da bom prišel skozi ta tunel? Vadba KindyROO/GymbaROO nudi številne priložnosti za pridobivanje teh izkušenj! V nedavno objavljeni študiji ugotavljajo, da otroci, stari manj kot štiri leta, ki usvojijo širok obseg motoričnih veščin, kažejo tudi visoke ravni matematičnih veščin.

Ko se majhni otroci aktivno igrajo, spodbujajo razvoj veščin v povezavi s številkami, kot so manipulacija, igranje s predmeti, ki zahtevajo razporeditev, stik ena-na-ena, štetje in razvrščanje.

Matematika temelji tudi na razumevanju ritma in časa in na dobro razvitem čutu za časovno zavedanje. Ritem je pravzaprav osnovna oblika matematike. Majhen otrok se nauči vzorce, povezane z ritmom. Ti ritmični vzorci nato otrokom pomagajo prepoznavati matematične vzorce v kasnejši dobi. Kombinacija glasbe in gibanja prav tako izboljša veščine logike in ritmične sposobnosti, ki so pomembne za organizacijo (za)misli, pojmov in za reševanje težav – gre za enake veščine, kot so potrebne za razvoj razumevanja matematike. Na vadbi KindyROO/GymbaROO boste opazili, koliko številnih aktivnosti vključuje ritem z rednimi in stalnimi poudarki; prstne igre in igre s stopali, vaje z glasbeno podlago, plesi, pesmice na vadbeni podlagi z ritmičnimi paličicami, igranje na ropotulje,tamburine in aktivnosti s pomočjo padala.

Na vadbi KindyROO/ GymbaROO vsako aktivnost, od vadbe za dojenčke pa vse do programa priprave na šolo, skrbno načrtujemo, saj želimo otrokom omogočiti razvoj trdnih in učinkovitih temeljev za učenje in najboljše veščine, ki jih potrebujejo za začetek šolanja.